Meest gestelde vragen

Klik hier voor de lesbepalingen.

 • In 2021 zijn we voor het inschrijven overgestapt naar een gespecialiseerde software voor de tennis- en padelsport, Planmysport.
 • Bij later instromen in een les-seizoen wordt het genoemde lestarief aangepast aan het aantal trainingen dat nog gegeven wordt.
 • De genoemde prijzen gelden voor leden van de vereniging TV Merlenhove of TV Vijfhuizen.
 • In schoolvakanties en op feestdagen wordt geen les gegeven.
 • Lesdata staan op het inschrijfformulier.
 • Indien een les gestart is en minimaal 15 minuten gegeven is, wordt deze als les geteld.
 • De eerste regenles wordt niet ingehaald, hierna worden de regenlessen om en om ingehaald. Dus elke 2e verregende les wordt ingehaald.
 • De kleur bal waarmee gespeeld wordt, is afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de leerling. Per training kunnen verschillende kleuren ballen gebruikt worden, als het doel van de oefening hier om vraagt. Meer informatie hierover vindt u op de site van de KNLTB.
 • De training duur 50 minuten. De overige 10 minuten worden gebruikt voor inspelen, wedstrijdvorm of te woord staan van ouders.
 • Wensen qua groep en/of trainer kan op het inschrijfformulier aangeven worden.
 • Het is In2Tennis toegestaan om lesgroepen met een bezetting van minder dan 80% niet van start te laten gaan.
 • Het overboeken van groepen is bij uitzondering mogelijk.
 • Inschrijven voor een groep van 4 of 8 personen wordt niet automatisch gehonoreerd. Hier kan van afgeweken worden.
 • Inschrijven voor een lescyclus van 16 weken wordt niet automatisch gehonoreerd. Deze kan omgezet worden naar 10 weken i.v.m. (licht-)baancapaciteit in de zomer.
 • Wij nemen contact op indien het lestype duurder wordt.
 • Wij raden u aan onze app te downloaden, zodat we u hiermee op de hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen. Gebruikers van Apple apparatuur kunnen helaas (nog) niet met Safari inloggen; zij zullen Firefox, Chrome of Brave moeten gebruiken.

Bij het geven van onze lessen, maken we onderscheid in het geven van TENNISLES en TENNISTRAINING.

 • TENNISLES : de groepen zijn kleiner en er wordt lesgegeven op één baan. Hierdoor wordt er meer nadruk gelegd op het aanleren/verbeteren van de verschillende slagen, dit in combinatie met de tactiek van het tennisspel.
 • TENNISTRAINING : De groepen zijn groter en er wordt lesgegeven op 2 banen. De vastheid en regelmaat van de slagen, in combinatie met tactiek van het tennisspel, komen hier meer aan bod.

Met welke kleur bal wordt er gespeeld?

– De kleur bal waarmee gespeeld wordt, is afhankelijk van de leeftijd én het niveau van de leerling. Per training kunnen verschillende kleuren ballen gebruikt worden, als het doel van de oefening hier om vraagt. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is Tenniskids ontwikkeld. Meer informatie op de site van de  KNLTB

Hoe moet ik betalen?

– Een factuur per e-mail of via het afgeven van toestemming voor een automatische incasso. Dit kan aangegeven worden bij de inschrijving.

Kan ik in delen betalen?

Dat is geen probleem. Graag wel even aanvragen via info@in2tennis.nl.

Kan ik later instromen?

Dat is mogelijk. Graag het inschrijfformulier invullen of neem contact op met Petra Janssen via petra@in2tennis.nl.

Moet ik lid zijn van de vereniging?

– Ja, voor het afnemen van de zomertrainingen, is het verplicht om lid zijn van de vereniging. Voor het meedoen van 2 proeflessen is dit niet nodig. Meer informatie over lidmaatschap is te vinden op de site van TV Merlenhove  en op TV Vijfhuizen. Voor de wintertrainingen is geen lidmaatschap nodig.

Waar trainen we in de winter?

In de winter huren we banen in De Nieuwe Brug voor de leden van TV Vijfhuizen en de leden van TV Merlenhove kunnen doortrainen op het eigen park.
De uitnodiging voor de wintertraining wordt per vereniging verstuurd naar de eigen leden.

Op welke ondergrond wordt er getraind?

Op beide tennisparken wordt in de zomer op gravel getraind. In de winter op tapijt.

Wat als het regent op T.V. Merlenhove?

Als de les NIET doorgaat, ontvangt u een mobiele bericht of een bericht per e-mail.

Wat als het regent op T.V. Vijfhuizen?

Als de les NIET doorgaat, ontvangt u een mobiel bericht of een bericht per e-mail.

Wordt een verregende of gemiste les ingehaald?

De eerste verregende les wordt niet ingehaald. Hierna wordt elke 2e regenles ingehaald. Indien de leraar onverhoopt niet kan, wordt voor een vervanger gezorgd of wordt de les ingehaald. Indien de leerling zelf niet kan, is dit voor eigen rekening.

Wat als ik les heb op een feestdag?

Dit is afhankelijk van de feestdag. Indien de les niet doorgaat, wordt deze niet geteld als les en wordt ingehaald. Lesdata staan op het inschrijfformulier.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

In2Tennis heeft een overeenkomst getekend met Plan My Sport voor het gebruik van de software.